مقدمه آئین گنج و گنج آئین

مقدمه آئین گنج و گنج آئین

ادامه مطلب

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

ادامه مطلب

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

ادامه مطلب

تصاویری از آیت الله العظمی نجفی

تصاویری از آیت الله العظمی شمس الدین نجفی

ادامه مطلب

امام زمان (عج) در میان اهل سنت

باور و انتظار مصلحی موعود بی شک قدمتی بسیار فراتر از اسلام دارد چه رسد تشیع یا تسنن که بزرگان هر 2 مکتب در آثار علمی و کتاب ها و رساله های مختلف به این معنی پرداخته اند .

ادامه مطلب

نغمه های عشق از دیدگاه جناب صدرا ذوالریاستین شیرازی

در صفحه «بربال کتاب» پیرامون جلد اول سروده های حضرت آیت الله شمس الدین نجفی دام ظله زیر عنوان«جلوه های عشق» نوشتم:در این دفتر قابل تامل،توحید سرایی های روان و شادابی را می بینم که ریشه در سلسله سرایندگان توحیدی، سنایی، عطار، عراقی و حتی جلال الدین بلخی و شمس الدین محمد حافظ شیرازی دارد.

ادامه مطلب

امام حسین علیه السّلام

اخبار و احادیث گوناگونی از اهل علم و تحقیق، در میان فرق و مذاهب اسلامی، تشیع و و تسنن تا بعضی آثار قدیمی وکهن غیر اسلامی است که اشاره به عظمت و موقعیت استثنایی حضرت امام حسین (ع) داشته و دارد.

ادامه مطلب