گزیده ای از عکس ها و آثار آیت الله شمس الدین نجفی

گزیده ای از عکس ها و آثار آیت الله شمس الدین نجفی

ادامه مطلب

Ayatollah Shams al_Din Mohammad Mojtahedi Najafi

Ayatollah Shams al_Din Mohammad Mojtahedi Najafi

ادامه مطلب

سیرة آیت الله شمس الدین محمد مجتهدی النجفی

سیرة آیت الله شمس الدین محمد مجتهدی النجفی

ادامه مطلب

مقدمه آئین گنج و گنج آئین

مقدمه آئین گنج و گنج آئین

ادامه مطلب

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

ادامه مطلب

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

ادامه مطلب

تصاویری از آیت الله العظمی نجفی

تصاویری از آیت الله العظمی شمس الدین نجفی

ادامه مطلب