• 1396/03/29 13:52:30
  • تعداد بازدید: 840
دانلود

حماسه یک کتاب

كتاب«گفتار شیعه در اصول و فروع» به اواخر دهه 1320و 1330 برمی گردد كه توسط یكی از فقها و علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف حضرت آیت الله العظمی مجتهدی النجفی نوشته شد و ...