• 1396/04/28 11:54:22
  • تعداد بازدید: 564
دانلود

قصیده ای در وصف حکیم خاضع

قصیده ای که استاد مجد در وصف آیت الله شمس الدین نجفی(حکیم خاضع) سروده اند.