گزیده ای از عکس ها و آثار آیت الله شمس الدین نجفی

گزیده ای از عکس ها و آثار آیت الله شمس الدین نجفی

ادامه مطلب

Ayatollah Shams al_Din Mohammad Mojtahedi Najafi

Ayatollah Shams al_Din Mohammad Mojtahedi Najafi

ادامه مطلب

سیرة آیت الله شمس الدین محمد مجتهدی النجفی

سیرة آیت الله شمس الدین محمد مجتهدی النجفی

ادامه مطلب

مقدمه آئین گنج و گنج آئین

مقدمه آئین گنج و گنج آئین

ادامه مطلب

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

مصاحبه با خانم سادات مدرسی یزدی، مجتهدی، نوۀ مؤسس حوزۀ قم

ادامه مطلب

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

مسابقات بی نظیر فرهنگی شعر و موسیقی

ادامه مطلب

تصاویری از آیت الله العظمی نجفی

تصاویری از آیت الله العظمی شمس الدین نجفی

ادامه مطلب

نقد شعری از فردوسی توسط آیت الله العظمی نجفی

کتاب نغمه های عشق از دیوان خاضع اثر ارزشمند آیت الله العظمی نجفی

ادامه مطلب

حدیث سرو (قسمت پایانی) آیت الله سید جمال گلپایگانی

نگاهی به زندگی و احوال مرحوم ایت الله سید جمال گلپایگانی

ادامه مطلب

حدیث سرو (قسمت چهارم) آیت الله سید جمال گلپایگانی

نگاهی به زندگی و احوال مرحوم ایت الله سید جمال گلپایگانی

ادامه مطلب

حدیث سرو (قسمت پنجم) آیت الله سید جمال گلپایگانی

نگاهی به زندگی و احوال مرحوم ایت الله سید جمال گلپایگانی

ادامه مطلب

حدیث سرو (قسمت دوم) آیت الله سید جمال گلپایگانی

نگاهی به زندگی و احوال مرحوم ایت الله سید جمال گلپایگانی

ادامه مطلب

حدیث سرور( قسمت سوم ) آیت الله سید جمال گلپایگانی

نگاهی به زندگی و احوال مرحوم ایت الله سید جمال گلپایگانی

ادامه مطلب

کتاب جلوه های عشق

کتاب جلوه های عشق از دیوان خاضع

ادامه مطلب

بخشی از آثار آیت الله نجفی

بخشی از آثار آیت الله نجفی

ادامه مطلب

عرفان

از مسائلی که بطور مستقل و منظم و یا در خلال دیگر مباحث و درس­ها و همچنین برخی کتابها به تناسب اشاره داشته ام و به تکلیف جوابگویی پرداخته و بر آشنایی منطقی عزیزان سعی نموده ام، موضوع عرفان به مفهوم اصیل کلمه بوده است.

ادامه مطلب

امام زمان (عج) در میان اهل سنت

باور و انتظار مصلحی موعود بی شک قدمتی بسیار فراتر از اسلام دارد چه رسد تشیع یا تسنن که بزرگان هر 2 مکتب در آثار علمی و کتاب ها و رساله های مختلف به این معنی پرداخته اند .

ادامه مطلب

نغمه های عشق از دیدگاه جناب صدرا ذوالریاستین شیرازی

در صفحه «بربال کتاب» پیرامون جلد اول سروده های حضرت آیت الله شمس الدین نجفی دام ظله زیر عنوان«جلوه های عشق» نوشتم:در این دفتر قابل تامل،توحید سرایی های روان و شادابی را می بینم که ریشه در سلسله سرایندگان توحیدی، سنایی، عطار، عراقی و حتی جلال الدین بلخی و شمس الدین محمد حافظ شیرازی دارد.

ادامه مطلب

قسامه

قَسامه را به سوگند و همچنین سوگند خورندگان معنی نموده اند و اهل لغت و صحاح، فرهنگ و قاموس همینها را آورده اند.

ادامه مطلب

راه جلوگیری از هوای نفس؟!

وسیله علاج هوای نفس همانا فقط تقویت چیزی است که ضعفش باعث پیدایش و پدیداری آن شده است ،و او عبارت از«ایمان وعقل و علم» می باشد ،چنانچه در پیش گفته شد، ضعف این سه عامل خیر و صلاح ، هوای نفس را به وجود می آورد ، پس جلوگیری از او نیز بر تقویت اینها بستگی دارد.

ادامه مطلب

جمال‌الدین محمدباقر زنجانی

«آیت الله میرزا محمدباقر زنجانی»، معروف به «جمال‌الدین»، در بیست و سوم رمضان ۱۳۱۲ ق، در زنجان متولد شد.

ادامه مطلب

اذن

مسئله مورد بحث ما، فی الجمله از مسائل مهم و اساسی است که در ابواب گوناگون فقه و قانون نقش آفرین است و تقریباً و تحقیقاً دامنة بس گسترده ای دارد که همة شئون زندگی تامرگ را می تواند شامل گردد و متأثر سازد.

ادامه مطلب

امام حسین علیه السّلام

اخبار و احادیث گوناگونی از اهل علم و تحقیق، در میان فرق و مذاهب اسلامی، تشیع و و تسنن تا بعضی آثار قدیمی وکهن غیر اسلامی است که اشاره به عظمت و موقعیت استثنایی حضرت امام حسین (ع) داشته و دارد.

ادامه مطلب

النّظرالثاقب و نیل الطالب

کتاب "النظر الثاقب و نیل الطالب" با تدوین و مقدمه حضرت آیت الله شمس الدین نجفی

ادامه مطلب

کتاب جلوه های عشق

بخش اول از دیوان کبیر خاضع

ادامه مطلب