• گروه فقهی

  • 1396/04/30 01:46:12
  • تعداد بازدید: 1427

کتاب جلوه های عشق

کتاب جلوه های عشق از دیوان خاضع

اشعاری از دیوان خاضع در وصف امام رضا (ع) اثر ارزشمند آیت الله العظمی نجفی از زبان خود ایشان