• گروه آثار و تألیفات

  • 1397/11/28 13:14:55
  • تعداد بازدید: 413

جلوه های عشق از دیدگاه استاد توانا و ادیب گرانمایه جناب صدراذوالریاستین شیرازی

جلوه های عشق از دیدگاه استاد توانا

بسمه تعالی

«جلوه های عشق» از دیدگاه استاد توانا و ادیب گرانمایه جناب صدرا ذوالریاستین شیرازی

 تداوم سنایی-عطار-عراقی و ...

در دفتر«جلوه های عشق» یا به روایت شولای کتاب(پشت جلد) بخش اول از دیوان کبیر«خاضع» سروده حضرت آیت الله العظمی شمس الدین نجفی دام ظله توحید سرایی های روان و شادابی را  می‌بینیم که ریشه در سلسله سرایندگان توحیدی، سنایی- عطار- عراقی و حتی جلال الدین بلخی و شمس الدین محمد حافظ شیرازی دارد و مشحون است از شمیم جانبخش خداگویی و خداجویی و نگرش حجیم به مبدا و معاد، یادم به مصراعی از یک غزل خودم افتاد: (نداند آن که نداند که این جهان دو دری است) وقتی که این آمدن و رفتن موجب ارتعاش دل شاعر شود و او را به تفکر وادارد، قطعات زیبایی از ضمیر ناخودآگاه سراینده به زبان دل او می‌نشیند و شعر می‌شود «توحیـــد محض» به مثابه غزل دلنشین«محرم راز»حضرت آیت‌الله نجفی:

 

ای عشرت تو، سلوک جانها
ای جلوه گهت سرشت هستی
ای لمعه دهِ تمام آفاق
ای محرم راز راز داران
ای آذر پر لهیب عُشاق
ای نغمه‌ی بلبلان گلزار
سر حلقه‌یِ حسن هر دو عالم
تمکین زمین و جمله افلاک
هستّیِ دوباره‌ی بهاران
در پهنه‌ی آب، کشتی از تو
جوینده‌یِ تو نگشت محروم
«خاضع» زخطیئه شرم دارد

 

سوداگرِ مقصد زمانها
فارغ ز جوانب و مکانها
رخشان ز تو، باطن و عیانها
ای سر نهفته‌ی جهانها
بیرون ز خظیره‌یِ گمانها
بوی خوش باغ و بوستا‌‌نها
برجسته نشان بی نشا‌نها
اُستون و عمود آسمانها
نقاش فسونگر خزانها
در عرشه‌ی موج، بادبانها
مقصود یگانه‌ی بیانها
ای عالم و آگه از نهانها

 

از قراین موجود وخاصه نوشتار پشت جلد چنین استنباط میشود، این دفتر بخش اول دیوان کبیر این مجتهد بزرگوار است که به وسیله شاگردان ودوستداران حضرت ایشان به زیور طبع آراسته شده.

سراینده «جلوه های عشق» به حق «خاضع» است واین ویژگی به گونه‌ای حجیم وبسیط،شعرش را زیر سیطره خود گرفته،آن چنان با پروردگارش و برآمدگان از(او) دل یکی میکند ودست عبودیت بر سینه می‌گذارد که گویی واژگان برآمده از زبان دلش، همواره و پیوسته‌ی ایام، آماده شده اند که جز به یکتا و رسول و امامان او و مظاهر اخلاقی و انسانی آن‌ها نپردازند.

همرا با دیدگاه عابدانه و عارفانه در شعرهای «خاضع» به حکمت ناب هم برخورد میکنیم، باید دیوان را مصرع مصراع خواند و ازافاضات این حکیم بزرگوار در قالب شعر بهره‌مند گردید.

شیراز روزنامه نیم نگاه شماره / 2543 صفحه 3-4

3 مرداد 85 – 29 ج ثانی – 1427

جلوه های عشق از منظر «صدرا»